ITR

ITR

شرکت USCO

این شرکت فعالیت های بازرگانی تخصصی خود را در زمینه قطعات یدکی
برای ماشین آلات کاترپیلار در سال ۱۹۸۹ آغاز نمود. در سال ۱۹۹۴ اولین
قدم را به سوی ایجاد آنچه که امروزه یکی از مهمترین و موفق ترین گروه ها
در بخش لوازم یدکی برای ماشین های متحرک است، برداشت.

پس از استفاده بیشتر از ITR ، شرکت USCO شروع به تولید انواع قطعه و
لوازم یدکی تحت نام تجاری ITR نمود.شرکت USCO و نام تجاری ITR در یک
مسیر موازی به سیر تکاملی خود ادامه می دهند.